Bikers' Days Annulatie

Ingeval van annulering van uwentwege, en als u geen val- en annuleringsverzekering heeft afgesloten toen u uw bestelling plaatst, zijn de volgende voorwaarden van toepassing :

  • Tot 45 dagen voor het evenement, wordt uw inschrijvingsgeld minus 10% onkosten in de vorm van een voucher die 12 maanden geldig blijft gecrediteerd;
  • Tussen 45 en 30 dagen voor het evenement, wordt uw inschrijvingsgeld minus 50% onkosten in de vorm van een voucher die 12 maanden geldig blijft gecrediteerd;
  • Minder dan 30 dagen voor het evenement zal GEEN ENKELE terugbetaling geschieden.

In het geval dat om redenen van overmacht (slechte weersomstandigheden, ongeval op de piste, …) één of meerdere sessies of zelfs het hele evenement geannuleerd dienen te worden, verbinden de deelnemers er zich toe om geen enkele tegemoetkoming of terugbetaling van de organisator te eisen.

De organisatie behoudt zich het recht om een evenement door noodzaak te annuleren tot 10 dagen vóór de voorziene datum. De compensatie en de manier van compenseren zullen geval per geval beslist worden.

Partners

Zoek in het nieuws

Fermer Zoomer