Bikers' Days Verzekering

Het is essentieel dat de piloot zich bewust is van de grote risico's die het motorrijden met zich meebrengt en dat hij controleert of zijn verzekering ongevallen op circuit dekt, want dit is niet het geval voor de meeste standaard contracten.

Om correct verzekerd te zijn, worden verschillende opties aangeboden aan de deelnemers 

 • Een "Trainingslicentie" nemen bij uw nationale federatie (controleer goed de voorwaarden !)
 • Een verzekering nemen bij een privé verzekeraar
 • Een Silver Card kopen (zie voorwaarden op booking.dgsport.eu)
 • Een "Evenementsverzekering" nemen bij uw inschrijving

Voor sommige circuitdagen (Valencia, ...) moet u ons een bewijs van uw verzekering bezorgen VOOR het rijden.

Opgelet, circuitrijden wordt niet gedekt door uw "Europese Ziekteverzekering" (voormalig E111 formulier).

NIEUW SEIZOEN 2023

Vanaf dit jaar kan u voor al onze circuitsessies een annulerings- en crashverzekering afsluiten op het moment van uw reservatie.

Garanties:

 • Annuleringsredenen 100% gedekt
  • Lichamelijk letsel van de verzekerde (verkeersongeval, op circuit, thuis … voor het rijden)
  • Ziekte van de verzekerde
  • Ziekenhuisopname van de verzekerde
  • Ongeval, ziekte of ziekenhuisopname van een naast familielid
  • Overlijden van de echtgenoot, ouder of afstammeling in de 1e graad binnen 7 dagen voorafgaand aan de datum van de gedekte gebeurtenis
  • Geboorte van een kind of kleinkind van de verzekerde binnen de 7 dagen voorafgaand aan de dag van rijden
  • Voertuig dat voorzien is voor het evenement is beschadigd op de weg of op het circuit en is niet meer in goede staat, en de reparatietijd laat geen deelname aan de circuitdag toe
  • Diefstal van het voertuig ingeschreven voor het circuitrijden
  • Uitnodiging van de verzekerde voor een inhaalexamen
  • Oproeping van de verzekerde als assisenjurylid of getuige
  • Diefstal van identiteitspapieren die essentieel zijn voor de verzekerde om naar de circuitdag te gaan

 • Redenen voor annulering met een dekkingsgraad van 70% 
  • Professionele verplichting van de verzekerde
  • Opzegging van het verlof van de verzekerde
  • Immobilisatie van het voertuig na pech of ongeval (exclusief brandstoftekort) in de 24 uur voorafgaand aan de circuitdag
  • Aanzienlijke materiële schade, ontstaan ​​na de boeking van de Circuitdag(en), met impact aan de woning, het bedrijfspand of de landbouwexploitatie van de Verzekerde
  • ANNULERING WEGENS SLECHT WEER, geldig bij slecht weer op de dag van rijden of bij slecht weer voorspeld binnen de 4 dagen voorafgaand aan de dag van rijden

 • Motivatie voor valpartij aan 50% (1)
  • Elke val die de bestuurder dwingt om te stoppen met rijden (voertuig of bestuurder niet operationeel). De dag van de valpartij wordt aanzien als een verloren dag. De garantie en de franchise zijn geldig op het totaal van de circuitdagen die nog resteren, inclusief de dag van de valpartij. Bijvoorbeeld : 3 circuitdagen aan 300 € met een valpartij op dag 1 : terugbetaling van 50% van 300 € = 150 €.

MOTIEVEN DIE NIET GERECHTVAARDIGD ZIJN OF NIET VOORZIEN ZIJN IN HET CONTRACT WORDEN NIET TERUGBETAALD (0%) 

Voorbeeld : ik heb geen zin meer om te rijden, ik moet naar een etentje met de familie, ik heb rugpijn maar ben niet bij de dokter geweest.

(1) Toepasbaar voor circuitdagen en circuitstages, buiten wedstrijdverband (gechronometreerde testsessies, warm-up, race). 

HOE DEZE VERZEKERING AFSLUITEN? 

U kan de crash- en annuleringsverzekering afsluiten voor al onze circuitdagen. Op het moment dat u uw bestelling plaatst in onze shop booking.dgsport.eu kan u ervoor opteren om uw circuitdag(en) te verzekeren of niet, u hoeft enkel het vakje aan te vinken en de prijs van de verzekering wordt aan uw bestelling toegevoegd. Weet dat transport van de motoren ook gedekt wordt door de verzekering. 

WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN ANNULERING? 

 1. Eerst en vooral meldt u uw annulering via mail naar info@bikersdays.com of telefonisch op het nummer +32(0)87 53 90 04
 2. Vervolgens doet u een aangifte van uw annulering bij de verzekeringsmaatschappij Assuracing
  1. Hetzij via de site www.assuracing.com
  1. Hetzij via mail naar info@assuracing.com
  1. Hetzij telefonisch op het nummer +33(0)1 85 39 01 49

Van zodra uw annulering werd aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij, zal deze uw dossier verder opvolgen en de terugbetaling, indien die er is, afhandelen.

* In geval van een discrepantie in interpretatie of betekenis tussen de Engelse, Nederlandse, Duitse en Franse versies van deze uitleg, is de Franse versie bepalend

Partners

Zoek in het nieuws

Fermer Zoomer