Bikers' Days Een annulerings- en ongevallenverzekering voor de onvoorziene voorvallen

Het 2022-seizoen van de Bikers’Days loopt op zijn einde en DG Sport is reeds volop bezig met het op punt stellen van de 2023-kalender… met als hoofddoel telkens weer het vervolledigen en verbeteren van het aanbod.

In die optiek wordt vanaf heden aan de deelnemers, liefhebbers van sterke sensaties op de mooiste circuits en in de beste veiligheidsomstandigheden, een nieuw type verzekering aangeboden…

«Het gebeurt inderdaad dat mensen die zich hebben ingeschreven voor een Bikers’Days op het laatste moment moeten annuleren, wat de reden ook moge zijn, zegt Florian Jupsin. Of dat ze de pech hebben ten val te zijn gekomen. In nauwe samenwerking met onze partners, hebben we beslist om vanaf nu een annulerings- en ongevallenverzekering aan te bieden, om deze onvoorziene voorvallen te kunnen dekken … »

Concreet betekent dit dat de deelnemers kunnen intekenen op deze verzekering bij hun reservatie, wat hen toelaat om op elk moment te annuleren. «Het betreft een annulering zonder kosten als de redenen geldig en duidelijk zijn, en met kosten als dat niet het geval is, vervolgt Florian Jupsin. Alle voorwaarden van deze verzekering kan u terugvinden op de officiële website www.bikersdays.com, luik ‘informatie’, vervolgens ‘Verzekering’ ».

Dit nieuwe verzekeringsaanbod biedt een echte meerwaarde voor kandidaten van de DG Sport escapades op de meest befaamde circuits. Ze laat de bikers toe om zich maanden op voorhand reeds vrijelijk te engageren voor de verschillende 2023 Bikers’Days events…

Zoek in het nieuws

Fermer Zoomer